AVIS LEGAL

QUI SOM

La responsable del lloc web és Llet Crua S.L.  (NIF B67328302), i domicili al Carrer Càceres 14, 08028 de Barcelona.

Podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos a info@lletcrua.cat Sixpack-training voor onder- en bovenbuikspieren – Buiktraining – Project Next – Bodybuilding & fitness motivatie + inspiratie – Deel je motivatie en inspiratie kamagra pil kopen waar kan ik kopen no pain no gain gym workout mouwloos t-shirt hardloopvest heren bodybuilding fitness heren sport ta goedkoopste product en recensie.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Titularitat

El lloc web www.lletcrua.cat és propietat de Llet Crua S.L.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts a la web, el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de Llet Crua S.L. o, si s’escau, dels titulars que han atorgat les corresponents llicències a favor de Llet Crua S.L.

Qualsevol reproducció, comunicació pública, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada per escrit pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.

Llet Crua S.L. podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets.

Si consideres que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera els teus drets d’autor, contacta amb nosaltres a través del nostre correu electrònic info@lletcrua.cat

Enllaços

Al lloc web poden haver-hi enllaços a altres llocs d’internet propietat de tercers. Llet Crua S.L. no té control sobre aquests llocs i no assumirà cap responsabilitat pels continguts o serveis que pertanyin a un lloc web aliè, ni garantirà la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol d’aquests llocs web.  La inclusió d’enllaços externs no implica cap associació o participació amb les empreses o responsables dels llocs web esmentats.

Llet Crua S.L. autoritza que s’enllaci el seu lloc web en altres pàgines o llocs web, sempre que no infringeixin la legislació vigent ni es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de Llet Crua S.L. o de les persones que la integrin.

En qualsevol cas, la reproducció total o parcial de contingut d’aquest lloc web haurà d’esmentar Llet Crua  S.L. i un enllaç a la pàgina on es trobi l’origen del contingut reproduït. Es prohibeix expressament la utilització de la tècnica del “framing” quan s’estableixin enllaços amb el lloc web.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

Llet Crua ofereix la possibilitat de reservar online productes, que es recolliran posteriorment a la botiga física així com fer reserves online per cursos, tallers i tastos. En cap cas es fan pagaments a través del lloc web, la contractació es farà mitjançant correu electrònic i el pagament per transferència bancària o en el moment de la recollida del producte.

Reserva de productes

Reserva general

Abans de passades 48 hores, el client rebrà un correu electrònic informant sobre disponibilitat i terminis. Si és un producte del qual Llet Crua guarda en stock o té accés ràpid, es confirmarà la reserva i la posada a disposició del producte a la botiga física. En el mail de Llet Crua s’informarà fins a quina data es guarda el producte, d’acord amb la seva naturalesa i necessitats de conservació.

Reserva de taules de formatge

El client rebrà un correu electrònic confirmant la reserva, el moment a partir del qual es podrà passar a recollir i indicant el número de compte en el que s’haurà de fer el pagament de la taula de formatges encarregada.

No es prepararan les taules de formatges sense rebre prèviament una confirmació del pagament.

Reserva d’activitats

A través del lloc web els clients podran reservar una plaça per participar als diferents tipus d’activitats que organitza Llet Crua. Feta la reserva, els clients rebran un correu electrònic en el que s’indicarà el número de compte en el que s’haurà de fer el pagament de l’activitat per tal de confirmar la reserva.

En cas que un participant no pugui assistir a una activitat ja pagada, se li retornarà l’import entregat si avisa amb una antelació mínima de 4 dies. En cas que avisés 24 hores abans se li retornarà el 50% de l’import entregat. En cas que ho fes amb menys antelació no hi haurà cap reembossament.

En cas que l’activitat no es pogués dur a terme per falta de quòrum es retornaran els diners als participants. Es considerarà que no hi ha quòrum suficient quan les reserves no superin el 50% de la capacitat de l’activitat.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El lloc web està subjecte a la legislació espanyola.

Els termes i condicions d’ús del lloc web incorporaran les modificacions necessàries per adaptar-se a les novetats legislatives i als canvis en els serveis que es prestin a través d’aquest lloc web.

Pots contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte, escrivint-nos a info@lletcrua.cat

Última actualització: 2 de desembre de 2020